nanoで行番号を表示する

nanoで行番号を表示する

/etc/nanorc を編集する。

エディタの起動
% sudo nano /etc/nanorc

下記行のコメントアウトを外す。
#set linenumbers

 

管理者